wtorek, 31 marca 2009

Patrol bolidowy, marzec

2009.03.17
Meteors: zero
Photo reference: HP xxxxx, x.xx mag, HP xxxxx x.xx mag, FWHM 5.6
Place of observation: Poznań, Poland 52°26'25"N 16°57'7"E, 75 m.s.l.
Camera: EOS 450D, lens 10mm, focal ratio d/f 4.00
Exposure: 198x32s, interwals 5s, start (UTC) 21:30 , end (UTC) 23:32, 200 ISO
Transparent hi alt. clouds, heavy light pollution.

2009.03.18
Meteors: zero
Photo reference: HP xxxxx, x.xx mag, HP xxxxx x.xx mag, FWHM 4.2
Place of observation: Poznań, Poland 52°26'25"N 16°57'7"E, 75 m.s.l.
Camera: EOS 450D, lens 14mm, focal ratio d/f 5.60
Exposure: 400x30s, interwals 5s, start (UTC) 19:54 , end (UTC) 23:52, 400 ISO
Transparent hi alt. clouds, heavy light pollution.

2009.03.19
Meteors: zero
Photo reference: HP xxxxx, x.xx mag, HP xxxxx x.xx mag, FWHM 4.5
Place of observation: Poznań, Poland 52°26'25"N 16°57'7"E, 75 m.s.l.
Camera: EOS 450D, lens 14mm, focal ratio d/f 4.97
Exposure: 167x30s (effective only 65 exposures), interwals 5s, start (UTC) 17:51 , end (UTC) 21:33, 400 ISO
Various cloud conditions, heavy light pollution.

2009.03.25
Meteors: zero
Photo reference: HP 15531, 7.05 mag, HP 4475 6.40 mag, FWHM 2.8
Place of observation: Poznań, Poland 52°26'25"N 16°57'7"E, 75 m.s.l.
Camera: EOS 350D, lens 14mm, focal ratio d/f 5.60
Exposure: 142x30s, interwals 5s, start (UTC) 18:05:nn , end (UTC) 19:20:nn, 200 ISO
Clear sky, heavy light pollution.

Σt = 105m + 200m + 32m + 71m = 6hrs 50m

Z analizy jasności nieba wynika, że 400 ISO w mieście, nawet przy tak ciemnym obiektywie, to za dużo.

Brak komentarzy: